VERN

Billedkunstnerne Marit Gimse og Marianne Mannsåker:

 

Kunstprosjektet VERN (ca. 650 x 550 cm) Tekstil collage / assemblage

 

For Kunstfestivalen i Hamar / Kunstbanken 21.23.okt. 2022

 

Vi ville skape et stort hvitt forheng / draperi på utsiden av en bygning i Hamar. Førstevalget var på fasaden til Kunstbanken. I våre assosiasjoner har vi tenkt på Christos innpakninger av bygninger, og på Rauschenbergs combines på 1960-tallet. Men også på bilder fra Syria der mennesker i krig har hengt opp alt hva de har hatt av stoffer, lakener og duker, tvers over de trange gatene der de bor og forsøker å overleve, som vern mot kuler og snikskyttere.  Videre til forhenget i religiøse rom. Og til sceneteppet i ethvert teater eller konsertsal, som grense mellom det som er på innsiden og oss på utsiden. Eller en kunstarena, som iblant behøver vern. I den aktuelle tiden vi lever i tenker vi så klart også på smittevern, noe som både er en umulighet og en nødvendighet, slik vi mennesker tappert og til alle tider har forsøkt verne oss mot naturkreftene, mot kulde, regn, årstidene og ytre fare, ofte kun i enkle telt eller i ly av andre stoff.

 

Vår visjon (visuelt) for VERN som kunstverk er at det er stort, og derved kraftfullt og ”uunngåelig”. Dernest at det er hvitt (en magisk farge liksom svart) som representerer både fravær av og innholdet av alle farger. Videre at det pretenderer å være sterkt, men faktisk er skjørt, og derved utviser tvetydighet. Valg av stoffer / søm / komposisjon har oppstått etter hvert og underveis. Vi er to kolleger med bred tekstil erfaring som har ønsket å gjøre dette verket som et fellesprosjekt og velger å tro denne gang at to kunstnere i samhandling er mer enn en pluss en. 

 

 

VERN i prosess. På ateliergulvet.

VERN under arbeid.

Montering på fasaden, med lift.

VERN opphengt, detalj.

VERN på Kunstbankens fasade.