1989 Bengt Berg: TRÅDENS TID OCH TIDENS TRÅD (Katalog)

1989 Anna Udden, English version: THE THREAD OF TIME AND THE TIME OF THE THREAD

1998 Stefano Foconi: DEN DUBBLA BILDEN (Katalog)

1998 Keith Robotham, English version: THE DOUBLE IMAGE

2007 Marianne Mannsåker: MINNETAVLER (Katalog)

2007 Anna Staern, English version: EPITAPHS

2012 Marianne Mannsåker: STATEMENT (Arkiv)

2014 Anne Bjerkeseth: CHROMA 1 OG 2 (Pressemelding)

2016 Tegnebiennalen SKISSEN (Presentasjon)

2020 Marianne Mannsåker: LICORNE (Presentasjon)

2022 Licorne: UTSTILLING Kunstbanken senter for samtidskunst (Presentasjon og fotodokumentasjon)

2022 Stine Berg Evensen: GJENNOM ROMMET (Monografi Linjer.Felt)

2022 John Irons, English version: THROUGH SPACE (Monography Lines.Fields)

2022 Line Ulekleiv: SPEILINGENS NATUR (Monografi Linjer.Felt)

2022 John Irons, English version: THE NATURE OF REFLECTION (Monography Lines.Fields)

2022 Orfeus: orfeuspublishing.com / Halvor Bodin: halvorbodin.design

2022 Marianne Mannsåker: VERN (Presentasjon og fotodokumentasjon)

2023 Kunstbokmessen Bastard. bastardbok.no

1989 Bengt Berg: TRÅDENS TID OCH TIDENS TRÅD (Katalog)

1989 Anna Udden, English version: THE THREAD OF TIME AND THE TIME OF THE THREAD

1998 Stefano Foconi: DEN DUBBLA BILDEN (Katalog)

1998 Keith Robotham, English version: THE DOUBLE IMAGE

2007 Marianne Mannsåker: MINNETAVLER (Katalog)

2007 Anna Staern, English version: EPITAPHS

2012 Marianne Mannsåker: STATEMENT (Arkiv)

2014 Anne Bjerkeseth: CHROMA 1 OG 2 (Pressemelding)

2016 Tegnebiennalen SKISSEN (Presentasjon)

2020 Marianne Mannsåker: LICORNE (Presentasjon)

2022 Licorne: UTSTILLING Kunstbanken senter for samtidskunst (Presentasjon og fotodokumentasjon)

2022 Stine Berg Evensen: GJENNOM ROMMET (Monografi Linjer.Felt)

2022 John Irons, English version: THROUGH SPACE (Monography Lines.Fields)

2022 Line Ulekleiv: SPEILINGENS NATUR (Monografi Linjer.Felt)

2022 John Irons, English version: THE NATURE OF REFLECTION (Monography Lines.Fields)

2022 Orfeus: orfeuspublishing.com / Halvor Bodin: halvorbodin.design

2022 Marianne Mannsåker: VERN (Presentasjon og fotodokumentasjon)

2023 Kunstbokmessen Bastard. bastardbok.no