STATEMENT

 

Jeg har i mange år omformet store deler av mitt maleri og mine tegninger til billedtepper. Nå går jeg i motsatt retning: erfaringene fra billedveven gir næring til tegningen og maleriet i en ny fase. Formatene har gått ned og tegningene / maleriene framstår som fortettede motstykker til de store teppene. Mine foretrukne maleriske medier er vannbaserte (akvarell, gouache og akryl), ofte i kombinasjon med tørre medier fra tegnefeltet (pastell, kritt, kull og blyant / fargeblyant) og bunnmaterialet veksler mellom papir og lerret. Grensen mellom hva som er en tegning og hva som er et maleri er som oftest åpenbar, men ikke alltid og jeg framelsker like gjerne hybriden. Å tegne er uansett en primærhandling.

 

Marianne Mannsåker