LICORNE

Mitt aktuelle arbeid er et rikt forgrenet ”work-in-progress”. Botaniske temaer preger flere av bildene og gjenspeiler en viktig epoke i europeisk billedvev, nemlig Mille Fleurs-teppene. Arbeidet har et grunnleggende tegnerisk fokus. Jeg lar dog tegnemediet stå nokså åpent, med elementer av så vel foto og maleri som broderi. Det maleriske innbefatter særlig akvarellen, som i håndkolorerte bøker og gamle manuskripter. Tråden representerer for meg et viktig bindeledd mellom mitt tidligere og mitt nåværende arbeid. Broderiet er en form for langsom tegning.


Utstillingskonseptet Licorne har sitt utgangspunkt i de ikoniske billedteppene La Dame à la Licorne (Damen med enhjørningen) fra 1400-tallet i Musée de Cluny i Paris. De seks bildene danner en samlet krets over våre fem sanser: Le Toucher, Le Goût, L’Odorat, L’Ouïe, La Vue. Og et sjette: Mon seul désir.


Jeg så verket for første gang i 1977. Det ble avgjørende for mitt valg av billedveven som hovedmedium i de neste tretti årenes kunstneriske arbeid. Med utstillingen Minnetavler i 2007 ble dette kapitlet avsluttet. I løpet av senere arbeidsopphold i Frankrike oppstod idéen om en assosiativt preget tegnerisk tilnærming til Cluny-kretsen. Essensen av teppene fortolkes og transformeres til mine personlige bilder, der det sentrale er sansene og sansningene. Synssansen er så klart avgjørende for all billedkunst og enhver kunstner. Men vel så viktig er de øvrige sansene. De samvirker.


Utstillingsavtale er inngått med Kunstbanken Hedmark Kunstsenter om visning av Licorne-utstillingen august – oktober 2022.


Marianne Mannsåker