LICORNE

Marianne Mannsåker: LICORNE    

 

Kunstbanken senter for samtidskunst: 20. august – 9. oktober 2022

 

Valget av Sal C (Lille sal) for Licorne-utstillingen er ikke tilfeldig. Rommet er ikke så stort, det er symmetrisk, har stor takhøyde og ingen vinduer. Derved har det en intim og konsentrert karakter som gir assosiasjoner til et kapell (med storsalen ved siden av) eller som ”å gå inn i en høy bok”. Det passer til utstillingens bilder, som for en stor del er små og kan henges og grupperes vertikalt. De enkeltverk som faktisk er store og høye, tar rommets høyde i besittelse.

 

Venstre hjørne: 1) 2) 3) 4) Åttebladsrose 1 – 4  2010-2020  (30 x 39) cm Akvarell på papir   5) Amaro  2019  (120 x 120) cm Kull og gesso på Mdf   6) Artemisia. Vivienne  2021  (21 x 21) cm Fargeblyant og foto på papir   7) Artemisia. Corso  2021  (21 x 21) cmFargeblyant og foto på papir   8) Rygg  2021  (22 x 28 x 17) cm Håndlaget bokobjekt, lintråd og blyant på papir   9) Fold 1  2022  (21 x 29) cm Blyant på papir   10) Fold 2  2022  (21 x 29) cm Blyant på papir   11) Tilnærming  2022  (21 x 29) cm Blyant på papir   12) Forsoning  2022  (21 x 29) cm Blyant på papir   

Hjørne og frontvegg: 13) Suhail  2014  (32 x 25) cm Akvarell på papir  14) Chaconne  2020  (52,5 x 50) cm Silkebroderi på ull   15) Pentagram  2019  (20 x 20) cm Silke-broderi på silkedamask   16) Nadir 1  2020  (26 x 16) cm Fargeblyant og foto på papir   17) Svart speil  2020  (14 x 10) cm Fargeblyant på papir   18) Nysnø. Krystall  2020  (29 x 20) cm Fargeblyant og blyant på papir   19) Votivtavle 2010 (20 x 26) cm Collage på lerret   20) Isola  2018  (22 x 35) cm Akryl, kull og pastell på Mdf   21) Rosa Mundi  2013  (30 x 28) cm Foto på papir   22) Nou  2013  (27 x 35) cm Akvarell på lerret   23) Retina. Rosevindu  2014  (76 x 75) cm Fargeblyant på lerret   24) Corona  2016  (20 x 20) cm Akvarell på papir   25) Hadar  2016  (75 x 75) cm Akvarell, akryl og kritt på lerret   26) Lydspeil  2012  (45 x 45) cm Dobbel blyant-tegning på kalkerpapir   27) Blomsterstykke  2012  (45 x 45) cm Dobbel blyanttegning på kalkerpapir

Hjørne og høyre vegg: Corona. Hadar. Lydspeil. Blomsterstykke.

28) Lilium (nature morte)  2017 – 2022  (240 x 100) cm Rødkritt / collage på papir   29) Fyrna  2022  (180 x 120) cm Kull og grafitt på papir   30) Flor  2017 – 2022  (120 x 80) cm Silkebroderi på lin og silkevoile   31) Toccata (ikke avbildet her, se Bilder) 

På sokkel ved utgangsportal:  32) Herbarium 2020  (36 x 28 x 12,5) cm Håndlaget bok med 24 akvareller / tegninger på papir.